โกลด์ ดราก้อน แอร์คอนดิชั่นเนอร์ ประเทศไทย
โทร 063-871-3189
  • th

วิธีการประกอบแอร์มุ้ง


วิธีการประกอบแอร์มุ้ง

 

แนะนำส่วนประกอบภายในของ GOLD DRAGON รุ่น Gold-454

1. อุปกรณ์การติดตั้งมุ้ง จะมี มุ้ง เสาม้งและข้อต่อ เสามุ้งจะแยกเป็น 3 ชุด ชุดที่ 1 สีม่วง ชุดที่ 2 สีเขียว ชุดที่ 3 สีเหลือง แต่ละชุดจะมีเสาทั้งหมด 4 เสา

 

2.ข้อต่อ ข้อต่อจะมีทั้งหมด 8 อันนำข้อต่อมาประกอบกับเสาสีเหลือง

 

3.หลังจากประกอบเสาสีเหลืองเข้ากับข้อต่อเสร็จแล้วให้นำเสาสีม่วงมาต่ออีกด้านนึงของข้อต่อ

 

4.ต่อเสาสีเหลืองและม่วงให้ครบทั้ง 4 มุม ต่อทั้งหมด 2 ชุด เพื่อใช้เป็นฐานบนและฐานล่างของมุ้ง

 

5.นำมุ้งกางออกลักษณะช่องประตูหงายหน้าขึ้น ประตูมุ้งมีทั้งหมด 2 ฝั่ง เลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้ หลังจากนั้นรูดซิปประตูมุ้ง

 

6.นำโครงมุ้งทั้ง 2 ชุด ที่ประกอบไว้ก่อนหน้านี้ใส่เข้าไปทางประตูมุ้ง

 

7.จากนั้นนำโครงมุ้งชุดที่ 1 ใช้เป็นฐานบนของมุ้งมาประกอบเข้ากับเสาสีเขียวเลือกด้านใดของเสาก็ได้ที่จะประกอบเข้ากับตัวฐานบน หลังจากนั้นจะเหลือส่วนล่างของเสาสีเขียวให้ประกอบเข้ากับโครงมุ้งชุดที่ 2 ที่ใช้เป็นฐานล่างของมุ้ง ประกอบให้ครบทั้ง 4 มุมของมุ้ง

 

8.หลังจากนั้นทำหน้าต่างพลาสติกใสมาแปะที่ช่องให้เรียบร้อ